Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Důležité kontakty

SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ

TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňová volání  
Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150
Rychlá zdravotní pomoc 155
Policie 158
Policie ČR, obvodní odd. Tišnov, Majorova 763 549 410 333 – 4
Hasičský záchr. sbor, stanice Tišnov, Olbrachtova 839 950 625 111
Hasičský záchr. sbor – velitel 950 625 122
Hlášení poruch  
Elektřina  840 111 222
Plyn 1239
Zdravotní péče  
Lékařská služba první pomoci Tišnov (nemocnice) 549 410 330
Nemocnice Tišnov 549 436 011
Charitní ošetřovatelská služba Tišnov, Králova 1742, Tišnov 549 410 779
  736 523 684
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice 532 231 111
Dětská nemocnice Brno, Černopolní ul. 532 234 111
Porodnice Brno, Obilní trh 532 238 111
Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, Pekařská ul. 543 181 111
Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 545 538 111
Nemocnice milosrdných bratří Brno, Polní ul. 543 165 111
Masarykův onkologický ústav Brno, Žlutý kopec 543 131 111
Bakešova chirurgická nemocnice Brno, Žlutý kopec 543 428 211
Chirurgická nemocnice Brno, drobného ul. 545 321 267
Nemocnice Ivančice 546 439 411
Poliklinika Tišnov  
MUDr. Bendáková Alena, kožní lékařka 549 439 915
MUDr. Cabálek Jan, gynekologie 549 439 929
MUDr. Dronská Alena, interní lékařka (diabetologie) 549 439 924
PhDr. Filoušová Iva, PhD., psycholog 549 415 625
MUDr. Hlaváč Jiří, praktický lékař 549 439 918
MUDr. Hřebcová Zdeňka, oční lékařka 549 439 920
MUDr. Chrást Boris, ortopedie 549 439 919
MUDr. Chytilková Zdeňka, interní lékařka 549 439 925
MUDr. Jeřábková Jana, praktická lékařka 549 439 916
MUDr. Konečná Dagmar, alergologie 549 439 923
MUDr. Krejčí Karel, gynekologie 549 439 917
MUDr. Malachová Hana, neurologie 549 439 919
MUDr. Malášková Zdeňka, interní lékařka 549 439 928
MUDr. Mendlová Jarmila, psychiatrie 549 439 927
MUDr. Miholová Libuše, ORL 549 439 921
Patloka Karel, dopravní zdravotní služba 549 439 926
MUDr. Stalmach Antonín, chirurgie, ortopedie 549 439 914
MUDr. Tirová Danuše, alternativní medicína 549 439 916
Vrzal Rudolf, oční optika 549 439 931
Mgr. Výletová Bohuslava, logopedie 549 439 922
MUDr. Alexander Pátek, Lékařské ambulance, s.r.o., chirurgie, urologie 549 439 930
Všeobecná zdravotní pojišťovna 549 415 625
Zubní lékaři Tišnov (Medstoma T s.r.o.)  
MUDr. Drahošová Danica 549 415 611
MUDr. Pokorná Jana 549 415 613
MUDr. Smetanová Zdeňka 549 415 614
MUDr. Špačková Nina 549 411 490
MUDr. Taslerová Marta 549 415 612
MUDr. Vítková Ludmila 549 415 624
MUDr. Vodičková Eva 549 415 639
Laboratoř 549 415 621
Praktičtí lékaři v regionu  
MUDr. Křivánková Milena, Tišnov, Brněnská 157 549 413 489
MUDr. Kubánek Vladimír, Tišnov, Brněnská 157 549 410 250
MUDr. Kubánková Eva, Tišnov, Králova 1724 549 413 825
MUDr. Franc Karol, Drásov 549 424 237
MUDr. Řezaninová Jana, Drásov 549 424 167
MUDr. Hlaváčová Ludmila, Lomnice 195 549 450 109
Praktičtí lékaři pro děti a dorost  
MUDr. Pantučková Alena, Drásov 549 424 336
MUDr. Musilová Dagmar (i pro dospělé), Lomnice 16 549 450 219
MUDr. Dostálová Božena, Tišnov, Na Rybníčku 772 549 410 384
MUDr. Mlejnková Věra, Tišnov, Na Rybníčku 627 549 415 154
MUDr. Stalmachová Kristina, Tišnov, Kukýrna 47 549 410 150
Ostatní privátní lékařské praxe  
MUDr. Straka Mir., ortoped-traumatolog, Tišnov, Dvořákova 549 413 697
MUDr. Chroustová Lea, gynekolog, Tišnov, Brněnská 549 412 415
MUDr. Čaněk Lub., ortodoncie, Tišnov, nám. 28. října 777 340 577
MUDr. Pícha Boris, ultrazvuk, Tišnov , nám. Míru 114 549 410 525
MUDr. Berková, stomatolog, Drásov 549 424 235
MUDr. Pospíšilová, stomatolog, Drásov 549 424 236
MUDr. Soldmannová Svatava, stomatolog, Lomnice 195 549 450 128
Zdravotní středisko Deblín  
obvodní lékař 549 430 233
zubní oddělení 515 531 544
zubní laboratoř 511 111 755
Rehabilitace  
Bučková Dagmar, Tišnov, Brněnská 305 549 410 393
Lubinová Ludmila, Drásov 549 424 225
Suzová Božena, Lomnice 362 549 450 471
Vallová Emilie, Tišnov, Králova 1742 549 413 824
Lékárny  
Arnica, Tišnov, nám. 28. října 549 413 176
Lloyds, Tišnov, nám. Komenského 549 410 028
Mgr. Marina Zedková, Tišnov, Brněnská 157 549 410 583
Drásov 549 424 824
Lomnice 549 450 121
Péče o starší občany  
Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742 549 410 301
Pečovatelská a odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 731 626 074
  739 389 132
Domov důchodců Předklášteří, Šikulova ul. 549 439 611
Domov svaté Alžběty, Nelepeč-Žernůvka 12 549 411 526
Pečovatelská služba Helias, Deblín 549 430 599
Veterinární ordinace  
MVDr. Bořek Karel 549 413 201
  603 754 846
MVDr. Dvořák Viktor 549 412 181
  732 761 681
MVDr. Oharek Jiří 549 412 709
  602 758 009
Sanovet – MVDr. Kaplanová, MVDr. Vítkovičová, MVDr. Alexandrová 543 411 444
  603 908 094
  728 531 052
Kultura, sport, volný čas  
Městské kulturní středisko Tišnov 549 410 082
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 739 389 198
Galerie Jamborův dům 549 410 211
Podhorácké muzeum Předklášteří 549 412 293
Kino Svratka Tišnov 549 410 046
Městská knihovna Tišnov 549 121 001
Sdružení sportovních klubů Tišnov 549 412 246
Sokolská župa Pernštejnská 549 413 175
Koupaliště Tišnov 549 410 093
Církve a řádové domy  
Církev římskokatolická, farní úřad Tišnov, Kostelní ul. 549 418 230
Církev adventistů s. d. Tišnov, Procházkova ul. 775 789 049
Řád sester cisterciaček, Porta coeli, Předklášteří 549 410 090
Kongregace milosrdných sester sv. Františka, Žernůvka 549 412 279
Spoje a doprava  
České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – osobní pokladna 972 631 471
České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – výpravčí 972 631 495
České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – vozová služba 972 631 499
České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – úschovna zavazadel + Kurýr 972 631 130
České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – přednosta stanice 972 631 490
ČSAD Tišnov, s.r.o 549 411 111
Banky, pojišťovny  
GE Money, a.s., Tišnov, Bezručova 21 549 422 871
Komerční banka, a.s., Tišnov, Komenského nám. 124 549 418 465
Česká spořitelna, a.s., Tišnov, Komenského nám. 121 549 437 511
Česká pojišťovna, a.s., Tišnov, Komenského nám. 105 549 418 337
Další služby a instituce  
Pohřebnictví A. Skalník, Tišnov, Janáčkova 287 549 410 387
Oblastní charita Tišnov (poskytovatel sociálních a zdravotnických služeb), Ráboňova 116, Tišnov 534 008 133
Poradna Porta Tišnov – Odborné sociální poradenství, Ráboňova 116, Tišnov 739 389 132
Chráněné bydlení Skryje, Oblastní charita Tišnov, Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky 534 008 340
  734 860 771
  734 860 797
Sociální rehabilitace Skryje, Oblastní charita Tišnov, Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky  534 008 340
   734 860 771
   734 860 797

Patička stránky