Obsah stránky

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne 09.11.2015

Zveřejněno: pondělí, 16. listopad 2015 | Úřad informuje

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne 09.11.2015 v 18 :00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Rojetín č.50

 

Přítomní O.z.: 4

Nepřítomní O.z.: 1

Počet přítomných občanů: 3
 

Program:

 1. Zahájení schůze, určení zapisovatele a schválení ověřovatele zápisu
 1. Územní plán
 2. Rozpočet
 3. Výhled rozpočtu na příští 3 roky
 4. Poplatek komunálního odpadu pro rok 2016
 5. Cesta Níhov- žádost SPÚ
 6. Cena palivového dříví samovýrobou   
 7. Usnesení, závěr

 

Přítomni 4 členi O.z., O.z. je usnášeníschopné:

 

 1. Schůzi zahájil starosta Martin Minář, přivítal přítomné, zapisovatelem byl určen Martin Karásek, ověřovateli zápisu byly určení Dušan Čech a Ladislav Kadlec.

 

 1. Bylo projednáno přepracování územního plánu.

 

 1. Byl projednán a schválen rozpočet pro rok 2015.

 

 1. O.z. sestavilo a schválilo rozpočtový výhledu pro rok 2015 až 2017.

 

 1. O.z. změnilo výši poplatků za komunální odpad a za psa v Obecní vyhlášce.

 

 1. Starosta byl pověřen k jednání týkajícího se opravy komunikace mezi obcemi Rojetín a Níhov.

 

 1. Projednání prodeje palivového dřeva samovýrobou a stanovení ceny.

 

Závěr provedl starosta obce. Poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 09.11.2015

 1. Ověřovateli zápisu Ladislav Kadlec a Dušan Čech, zapisovatel Martin Karásek

schváleno: 4 pro         zdržel:0

 

 1. Přepracování územního plánu schváleno

schváleno: 4 pro         zdržel: 0

 

 1. Sestaven a schválen rozpočet pro rok 2015

schváleno: 4 pro         zdržel: 0

 

 

 1. Sválení rozpočtového výhledu pro roky 2015 až 2017

schváleno: 4 pro         zdržel: 0

 

 1. Projednána a schválena změna poplatků v obecní vyhlášce. Poplatek za komunální odpad: 350 Kč/ osoba, dítě do 15 let 200 Kč. Poplatek ze psa činí 100 Kč.

schváleno: 4 pro         zdržel: 0

 

 1. Starosta jednatelem ve věci Níhovská cesta

schváleno: 4 pro         zdržel: 0

 

 1. Schválení prodeje dřeva samovýrobou a stanovení ceny 300 Kč/m3

schváleno: 4 pro         zdržel: 0

 

 

 

 

Zápis provedl/a :

....................................................

Ověřovatelé zápisu:

..............................................................................................

Starosta obce

..................................................

 

 

 

 

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.