Obsah stránky

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín 10.8.2015

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Rojetín konaného dne 10.8.2015 v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Rojetín č.50

Přítomní O.z. : 3

Nepřítomní O.z. : 2

Počet přítomných občanů : 6

Program:  1) Odstoupení člena O.Z.

                2) Doplnění zastupitelstva novým členem

Přítomni 3 členi O.z., O.z. je usnášení schopné:

  1. Schůzi zahájil starosta Martin Minář, přivítal přítomné, zapisovatelem byl určen Martin Karásek, ověřovateli zápisu byli určeni Věra Uličná a Ladislav Kadlec.

 

  1. Starosta seznámil přítomné s programem.

 

  1. Člen O.Z. Radko Havlát podal písemnou rezignaci. O.Z. projednalo a schválilo.

 

  1. Novým členem O.Z. byl jmenován Dušan Čech. Převzal veškeré povinnosti a funkce po bývalém členu Radko Havlátovi.

 

  1. Složení slibu nového člena O.Z. Dušana Čecha

 

  1. Schválení usnesení - usnesení bylo schváleno

Závěr provedl starosta obce. Poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10.8.2015

  1. Ověřovatelé zápisu Ladislav Kadlec a Věra Uličná, zapisovatel Martin Karásek

schváleno: 3pro

  1. Odstoupení člena O.Z. Radko Havláta

schváleno: 3pro

  1. Jmenování nového člena O.Z Dušana Čecha

schváleno: 3pro

  1. Schválení usnesení

schváleno: 3 pro

 

Zápis provedl/a :

....................................................

Ověřovatele zápisu:

..............................................................................................

Starosta obce

..................................................

 

 

 

Datum a čas: 11.08.2015 00:00
Napsal: Obec Rojetín
Kategorie: Kulturní akce

Patička stránky