Obsah stránky

ROZŠÍŘENÍ OKRUHU SUBJEKTŮ, KTERÉ BUDOU MUSET NOVĚ KOMUNIKOVAT SE SPRÁVCEM DANĚ ELEKTRONICKY

Kdo je nově povinen učinit podání pouze elektronicky? 
Daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jaké podání musí učinit elektronicky (datovou zprávou)?

  • Přihláška k registraci
  • Oznámení o změně registračních údajů
  • Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
  • Hlášení a vyúčtování

Jak lze učinit podání?

Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to:

  • Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo
  • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo
  • Prostřednictvím datové schránky

Vyplývají z nedodržení nějaké sankce?
Za nedodržení povinné elektronické formy může správce daně uložit pokutu ve výši 2000 Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Vložený dokument

Kdo je nově povinen učinit podání elektronicky pdf pdf 107 kB
Datum a čas: 02.02.2015 15:35
Napsal: Obec Rojetín
Kategorie: Ostatní

Patička stránky